Gourmet kaffe, te, espresso, italienske delikatesser,
sjokolade, olivenolje, krydder, pasta og andre godsaker i tillegg
til espressomaskiner, kaffemaskiner og utstyr til tilberedning av kaffe og te.


For netthandel hos Tea & Coffee Shop gjelder følgende.


Personvern:

Personlige kundedata blir ikke overlatt til andre. Du velger selv når som helst å kunne bli slettet fra vår kundeliste. Dersom du ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrev kan du klikke vedrørende link på slutten av den e-post du måtte motta.

Angrerett:

NB! For forgjengelige nærings- og nytelsesmidler med kort holbarhet som f.eks kaffe og sjokoladevarer gjelder ikke angrerett.
Ellers gjelder:
Angrerett - iht. angrerettloven av 21. desember 2001: Du har 14 dagers angrefrist fra den dagen du har mottatt varen og opplysningene om angrerett. Hvis du ikke vil beholde varen, må du gi selgeren beskjed innen fristens utløp. Angrefristen begynner altså ikke å løpe før du har mottatt de nødvendige opplysninger selv om du har mottatt varen.
Forbruker må gi melding til tjenesteyter dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig. Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter tjenesteyter å tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet forbruker. Returkostnader må imidlertid forbruker bære, med mindre tjenesteyteren har misligholdt avtalen eller tjenesteyteren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig.

Reklamasjon:

I de tilfellene det oppstår feil eller mangel ved varen, må du melde fra til selgeren så snart som mulig. Du er også nødt til å overholde klagefristene. Av bevismessige hensyn bør du reklamere skriftlig til selger. Som hovedregel har du krav på lånegjenstand dersom omlevering eller reparasjon tar mer enn en uke.
Reklamasjonsretten som følger av forbrukerkjøpsloven gir deg rett til å klage på mangler ved en vare innen en bestemt tidsfrist - normalt innen to år. For ting som er ment å vare vesentlig lenger, f.eks. radio- og tv-apparat, mobiltelefon og komfyrer er fristen fem år.
Kilde: Forbrukerrådet. http://forbrukerportalen.no/temaer/angrerett

Frakt:

Servicepakke i postoppkrav: Alle pakker sendes da med Posten-Bring som servicepakke. Det vil si at du selv henter den på postkontoret ditt eller hos Post-i-butikk ved at du betaler oppkravsbeløpet og får pakken utlevert. Fraktpris totalt er den samme som om du betaler via nettbank med kort.
Du får sendingsnummer pr e-post om du har oppgitt din email-adresse når du bestiller. Ellers får du hentelapp i postkassa.
Sendingen kan også spores med sendingsnummer som du finner på min-side. Fremsendingstiden er typisk 1-3 virkedager (avhengig av avstand), enkelte strekninger 4-5 virkedager.

Bedriftspakke/Pakke på døra: Alle pakker sendes da med Posten-Bring. Fraktpris er den samme om du betaler via nettbank med kort eller som oppkrav. Mottaker varsles to ganger på sms når pakken er underveis og ringes 30-60 min før levering som er melleom kl 17-21 (Gjelder Pakke på døra).
Bedriftspakke leveres på døra før kl 16.
Du får sendingsnummer pr e-post om du har oppgitt din email-adresse.
Sendingen kan også spores med sendingsnummer som du finner på min-side.
Fremsendingstiden er typisk 1-3 virkedager (avhengig av avstand), enkelte strekninger 4-5 virkedager.

Transportskade: Ved skader under transport er det viktig at du straks dette blir oppdaget tar kontakt med Posten/Bring lokalt dersom pakken(e) er levert på døra eller med utleveringsstedet dersom du hentet forsendelsen selv. Da vil du få hjelp til å kunne kreve erstatning dersom skaden er forvoldt av Posten/Bring.